Witamy w naszym nowym sklepie internetowym. Aktualna oferta jest w przygotowaniu, dlatego w razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Szukaj

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.1.  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter

   informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla

   Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. 

   1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

   Sklepu Internetowego jest EQUUS S.C. z siedzibą Pawłowa (adres siedziby i

   do doręczeń: Pawłowa 32, 97-425 Zelów NIP: PL 7692223078; REGON:

   360404566; adres poczty elektronicznej: biuro@e-equus.pl, numer telefonu

   kontaktowego: +48 604 501 559- zwana dalej "Administratorem" i będąca

   jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

   1.3.  Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z

   ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.

   1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych

   osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18

   lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   1.4.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony

   interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że

   zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla

   oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

   przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i

   adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

   przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których

   dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu

   przetwarzania.

   1.5.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej

   stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep

   Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich

   definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na

   stronach Sklepu Internetowego.

    

   2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

    2.1. 

    Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez

    Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub

    Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie

    składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki

    kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i

    realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi

    realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

    2.2.  Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

    • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
    • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
    • wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

    2.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

    • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
    • W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

    2.4. 

    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców

    lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko;

    adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy

    (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,

    województwo, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

    (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub

    Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać

    dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

    Usługobiorcy lub Klienta. 

    2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie

    powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub

    umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.

    Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest

    uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

    Internetowego.

     

    3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

    3.1. 

    Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w

    postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie

    osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym

    komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z

    jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

    Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich

    powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

    3.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies

    podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w

    następujących celach:

    • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
    • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
    • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
    • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
    • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

    3.3. 

    Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku

    domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość

    określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień

    własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

    ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania

    plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na

    niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym

    może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

    Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas

    kolejnych kroków składania Zamówienia).

    3.4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są

    istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez

    nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być

    również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku

    wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia

    przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

    3.5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików

    Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych

    przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki

    internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany

    link):

    • w przeglądarce Chrome 

    • w przeglądarce Firefox

    • w przęglądarce Internet Explorer 

    • w przeglądarce Opera 

    • w przeglądarce Safari

    • w przeglądarce Microsoft Edge

    3.6.  Administrator przetwarza również zanonimizowane dane

    eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw.

    logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w

    administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i

    anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające

    stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

     

    4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

    4.1. 

    Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest

    dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu

    Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych

    niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o

    świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia

    tejże umowy.

    4.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta

    jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na

    jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania

    danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

    Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda

    Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych

    celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4

    Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa

    się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług

    Administratora).

    4.3.  W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta

    opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest

    zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

     

    5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

    5.1.  Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

    5.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,

    które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a

    zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania

    danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania

    lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe

    lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do

    realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

    5.3.  W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na

    przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów

    lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

    5.4.  W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza

    dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych

    produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona

    jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania

    zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną

    sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

    5.5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można

    korzystać z opcji dostępnych w ramach Konta lub Newslettera lub poprzez

    przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na

    adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki

    prywatności.

     

    6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    6.1. 

    Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron

    internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,

    zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

    prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

    6.2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne

    zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do

    zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

    zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

    zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

    obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

    zniszczeniem.

    6.3.  odpowiednią udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające

    pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych

    osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

    6.3.1.    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

    6.3.2.    Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty

    Wybierz pierwszy produkt

    Cena zestawu: %bundleSum%
    Anuluj